• 028 3730 7475
  • sales@kimkimthanh.vn

Dịch vụ

Để tạo sự an tâm và đảm bảo chất lượng khí nén cho khách hàng, Công ty Kim Kim Thành có dịch vụ giúp khách hàng lên chương trình quản lý bộ lọc, nhắc nhở bạn khi nào đến hạn thay thế phụ tùng, bảo trì hệ thống khí nén…

Ngoài ra chúng tôi còn nhận những hợp đồng thiết kế, lắp đặt, bảo trì, vận hành…hệ thống khí nén của các ngành công nghiệp.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Kim Kim Thành

Địa chỉ: 93 Trương Văn Thành, Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3730 7475

Fax:            028 3730 8499

Email:        service@kimkimthanh.com

Website:     www.kimkimthanh.com  /   www.kimkimthanh.vn

TOP