Ngôn ngữ : 

Parker
Parker Domnick hunter
Parker Hiross
Parker Zander

Tỉ giá ngoại tệ

19/6/2018

 • Mã NT
 • Mua vào
 • Bán ra
 • EUR
 • 26390.91
 • 26706.3
 • GBP
 • 29969.36
 • 30449.68
 • HKD
 • 2869.39
 • 2932.93
 • JPY
 • 204.44
 • 209.81
 • USD
 • 22810
 • 22880

Thời tiết

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập


Thông tin sản phẩm

LỌC HƠI NÓNG

Lọc hơi nóng Parker Domnick hunter

STEAM Filter Cartridges

Part nunmber
                    ZCSS                      ZCHS
ZCSSB-001T ZCSSB-025T ZCHSB-001T ZCHSB-005T
ZCSSA-001T ZCSSA-025T ZCHSA-001T ZCHSA-005T
ZCSSK-001C ZCSSK-025C ZCHSK-001C ZCHSK-005C
       
ZCSS1-001C ZCSS1-025C ZCHS1-001C ZCHS1-005C
ZCSS2-001C ZCSS2-025C ZCHS2-001C ZCHS2-005C
ZCSS3-001C ZCSS3-025C ZCHS3-001C ZCHS3-005C
       
ZCSS1-001B ZCSS1-025B ZCHS1-001B ZCHS1-005B
ZCSS2-001B ZCSS2-025B ZCHS2-001B ZCHS2-005B
ZCSS3-001B ZCSS3-025B ZCHS3-001B ZCHS3-005B

Mô tả:

- Bề mặt lọc 0,15 m2/10”

- Cấp lọc (1÷25) micron.

- Áp suất làm việc lớn nhất 16 bar (232 psi).

- Nhiệt độ và áp suất làm việc 16 bar (232 psi) cho 200 0C.
                                          7 bar (101.5 psi) cho 170.5 0C.

Xem catalog