Ngôn ngữ : 

Parker
Parker Domnick hunter
Parker Hiross
Parker Zander

Tỉ giá ngoại tệ

16/12/2018

 • Mã NT
 • Mua vào
 • Bán ra
 • EUR
 • 26117.6
 • 26587.22
 • GBP
 • 28984.26
 • 29448.3
 • HKD
 • 2938.51
 • 3003.52
 • JPY
 • 199.16
 • 206.2
 • USD
 • 23255
 • 23345

Thời tiết

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập


Thông tin sản phẩm

Oil-X Evolution

Lọc khí nén Parker Domnick hunter

OIL-X EVOLUTION

High Efficiency Compressed Air Filtration

 

Dải sản phẩm mới OIL-X EVOLUTION của Parker Domnick hunter về lọc khí nén đã được thiết kế ngay từ ban đầu để đáp ứng nhu cầu về chất lượng khí nén của hiện tại và tương lai.

Lọc OIL- EVOLUTION đã được thiết kế để cung cấp chất lượng khí nén đáp ứng hoặc vượt quá các mức đề ra ở tiêu chuẩn quốc tế ISO 8573.1:2001 mới nhất.

Mô tả:

- Lưu lượng từ 0,6 m3/phút đến 37,3 m3/phút

- Áp suất lớn nhất 16 bar (232 psi) – 20 bar (290 psi).

- Nhiệt độ làm việc: từ 1,5 0C đến 100 0C.

- Xả nước tự động không mất áp hoặc xả bằng tay.

- Cấp AO: Lọc bụi tới 1 micron, hàm lượng dầu còn lại: 0.6 mg/m3 tại 21 °C/ 0.5 ppm(w) tại 70 °F.

- Cấp AA: Lọc bụi tới 0.01 micron, hàm lượng dầu còn lại: 0.01 mg/m3 tại 21 °C/0.5 ppm(w) tại 70 °F.

- Cấp AR: Lọc hạt khô tới 1 micron.

-Cấp AAR: Lọc hạt khô tới 0.01 micron.

- Cấp ACS: Lọc bỏ mùi và hơi dầu, hàm lượng dầu còn lại: 0.003 mg/m3 tại 21 °C/0.5 ppm(w) tại 70 °F.

                                            Lloyd's Register chứng nhận chất lượng

Xem catalog