Ngôn ngữ : 

Parker
Parker Domnick hunter
Parker Hiross
Parker Zander

Tỉ giá ngoại tệ

16/12/2018

 • Mã NT
 • Mua vào
 • Bán ra
 • EUR
 • 26117.6
 • 26587.22
 • GBP
 • 28984.26
 • 29448.3
 • HKD
 • 2938.51
 • 3003.52
 • JPY
 • 199.16
 • 206.2
 • USD
 • 23255
 • 23345

Thời tiết

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập


Thông tin sản phẩm

Máy sấy hấp thụ

Máy sấy hấp thụ - Dessicant

Model m3/h Model m3/h
                   
DTP Heatless Desiccant High Pressure Preudri MX Heatless (PSA) Regeneration High Efficiency Compressed Air Dryers
DTP 01 25 MX102C MX102C D/S MXS102C MXS102C D/S MXA102C MXP102C MXP102C D/S 408
DTP 11 50 MX103C MX103C D/S MXS103C MXS103C D/S MXA103C MXP103C MXP103C D/S 612
DTP 21 100 MX103 MX103 D/S MXS103 MXS103 D/S MXA103 MXP103 MXP103 D/S 765
DTP 31 125 MX104 MX104 D/S MXS104 MXS104 D/S MXA104 MXP104 MXP104 D/S 1020
DTP 41 180 MX105 MX105 D/S MXS105 MXS105 D/S MXA105 MXP105 MXP105 D/S 1275
DTP 51 240 MX106 MX106 D/S MXS106 MXS106 D/S MXA106 MXP106 MXP106 D/S 1530
DTP 61 390 MX107 MX107 D/S MXS107 MXS107 D/S MXA107 MXP107 MXP107 D/S 1785
DTP 71 600 MX108 MX108 D/S MXS108 MXS108 D/S MXA108 MXP108 MXP108 D/S 2040
DTP 02 40 MX205 MX205 D/S MXS205 MXS205 D/S MXA205 MXP205 MXP205 D/S 2550
DTP 12 80 MX206 MX206 D/S MXS206 MXS206 D/S MXA206 MXP206 MXP206 D/S 3060
DTP 22 160 MX207 MX207 D/S MXS207 MXS207 D/S MXA207 MXP207 MXP207 D/S 3570
DTP 32 195 MX208 MX208 D/S MXS208 MXS208 D/S MXA208 MXP208 MXP208 D/S 4080
DTP 42 290 MX306 MX306 D/S MXS306 MXS306 D/S MXA306 MXP306 MXP306 D/S 4590
DTP 52 390 MX307 MX307 D/S MXS307 MXS307 D/S MXA307 MXP307 MXP307 D/S 5355
DTP 62 630 MX308 MX308 D/S MXS308 MXS308 D/S MXA308 MXP308 MXP308 D/S 6120
DTP 72 950 Preudri MPX Heatless (PSA) Regeneration High Efficiency Compressed Air Dryers  
DTP B4 48 MPX110 MPX110 D/S MPXS110 MPXS110 D/S MPXE110 MPXE110 D/S 2346  
DTP A4 78 MPX112 MPX112 D/S MPXS112 MPXS112 D/S MPXE112 MPXE112 D/S 2815  
DTP 04 114 MPX210 MPX210 D/S MPXS210 MPXS210 D/S MPXE210 MPXE210 D/S 4692  
DTP 14 240 MPX212 MPX212 D/S MPXS212 MPXS212 D/S MPXE212 MPXE212 D/S 5630  
DTP 24 372 MPX310 MPX310 D/S MPXS310 MPXS310 D/S MPXE310 MPXE310 D/S 7038  
DTP 34 582 MPX312 MPX312 D/S MPXS312 MPXS312 D/S MPXE312 MPXE312 D/S 8445  
DTP B5 78 Preudri DH Heat (TSA) Regeneration High Efficiency Compressed Air Dryers  
DTP A5 138 DH102 DH102 D/S DHS102 DHS102 D/S DHE102 DHE102 D/S 238  
DTP 05 204 DH104 DH104 D/S DHS104 DHS104 D/S DHE104 DHE104 D/S 476  
DTP 15 420 DH106 DH106 D/S DHS106 DHS106 D/S DHE106 DHE106 D/S 714  
DTP 25 654 DH108 DH108 D/S DHS108 DHS108 D/S DHE108 DHE108 D/S 951  
DTP 35 1020 DH110 DH110 D/S DHS110 DHS110 D/S DHE110 DHE110 D/S 1189  
DTP B6 132 DH208 DH208 D/S DHS208 DHS208 D/S DHE208 DHE208 D/S 1902  
DTP A6 180 DH210 DH210 D/S DHS210 DHS210 D/S DHE210 DHE210 D/S 2378  
DTP 06 255 DH308 DH308 D/S DHS308 DHS308 D/S DHE308 DHE308 D/S 2853  
DTP 16 522 DH310 DH310 D/S DHS310 DHS310 D/S DHE310 DHE310 D/S 3567  
DTP 26 822 DH408 DH408 D/S DHS408 DHS408 D/S DHE408 DHE408 D/S 3804  
DTP 36 1278 DH410 DH410 D/S DHS410 DHS410 D/S DHE410 DHE410 D/S 4756  
DTV Zero Purge Compressed Air Dryers DTA Series Heatless
Adsorption Dryers
DTX Heatless Desiccant Compressed Air Dryers DHA Series Externally Heated Adsorption Dryers DBA Series Blower Purge
Adsorption Dryers
DTV 19 420 DTA 200  339.6 DTX 3 131 DHA 250 426 DBA 500 846
DTV 22 510 DTA 250  424.2 DTX 6 170 DHA 300 510 DBA 600 1020
DTV 28 640 DTA 300  509.4 DTX 9 229 DHA 400  678 DBA 800 1362
DTV 34 850 DTA 400  679.2 DTX 12 299 DHA 500 846 DBA 1000 1698
DTV 43 1180 DTA 500  866.4 DTX 15 365 DHA 600 1020 DBA 1200 2124
DTV 47 1500 DTA 600  1104 DTX 24 520 DHA 800 1362 DBA 1500 2550
DTV 55 1980 DTA 770  1359 DTX 30 700 DHA 1000 1698 DBA 2000 3738
DTV 59 2350 DTA 1000  1698.6 DTX 36 849 DHA 1200 2124 DBA 2600 4416
DTV 65 2930 DTA 1200  2038.8 DTX 42 1148 DHA 1500 2550 DBA 3000 5094
DTV 70 3550 DTA 1500  2548.2 DTX 48 1498 DHA 2200 3738 DBA 4000 6798
DTV 73 4100 DTA 2000  3397.8 DTX 54 1948 DHA 2600 4416 DBA 5000 8496
DTV 79 4740 DTA 2600  4417.2 DTX 60 2347 DHA 3000 5084 DBA 6000 10194
DTV 82 5250 DTA 3000  5097 DTX 66 2954 DHA 4000 6798 DBA 7500 12744
DTV 88 6210 DTA 4000  6795.6 DTX 72 3793 DHA 5000 8496 DBA 9000 15288
DTV 91 7100 DTA 5000  8494.8 DTX 78 4593 Pneudri MIDIplus Pneudri Mini-Midi
DTV 94 8000 DTA 6000 10170 DTX 84 5591 DME012 41 DM002 5.1
DTV 97 9200     Pneudri MiDAS DME015 55 DM003 10.2
DTV 100 10800     DAS1 5.1 DME020 71 DM006 22.1
DTV 103 12300     DAS2 8.5 DME025 90 DM012 41
DTV 106 14500     DAS3 13.6 DME030 110 DM015 54
        DAS4 17 DME040 149 DM020 71
        DAS5 22.1 DME050 180 DM025 90
        DAS6 25.5 DME060 221 DM030 110
        DAS7 34 DME080 299 DM040 149
                DM050 180
                DM060 220
                DM080 298