Ngôn ngữ : 

Parker
Parker Domnick hunter
Parker Hiross
Parker Zander

Tỉ giá ngoại tệ

19/6/2018

 • Mã NT
 • Mua vào
 • Bán ra
 • EUR
 • 26390.91
 • 26706.3
 • GBP
 • 29969.36
 • 30449.68
 • HKD
 • 2869.39
 • 2932.93
 • JPY
 • 204.44
 • 209.81
 • USD
 • 22810
 • 22880

Thời tiết

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập


Thông tin sản phẩm

Bộ lọc cho áp suất cao

Bộ lọc cho áp suất cao - 51 bar

Bộ lọc cho áp suất cao 50bar - IP50
Model Model Element Model Element
IP50-WS-0030G IP50-AO-0030G K009AO IP50-AA-0030G K009AA
IP50-WS-0045G IP50-AO-0045G K009AO IP50-AA-0045G K009AA
IP50-WS-0095G IP50-AO-0095G K030AO IP50-AA-0095G K030AA
IP50-WS-0145G IP50-AO-0145G K030AO IP50-AA-0145G K030AA
IP50-WS-0285G IP50-AO-0285G K145AO IP50-AA-0285G K145AA
IP50-WS-0465G IP50-AO-0465G K145AO IP50-AA-0465G K145AA
IP50-WS-0965G IP50-AO-0965G K220AO IP50-AA-0965G K220AA
         
         
  Model Element Model Element
  IP50-AR-0030G K009AR IP50-ACS-0030G K009ACS
  IP50-AR-0045G K009AR IP50-ACS-0045G K009ACS
  IP50-AR-0095G K030AR IP50-ACS-0095G K030ACS
  IP50-AR-0145G K030AR IP50-ACS-0145G K030ACS
  IP50-AR-0285G K145AR IP50-ACS-0285G K145ACS
  IP50-AR-0465G K145AR IP50-ACS-0465G K145ACS
  IP50-AR-0965G K220AR IP50-ACS-0965G K220ACS