Ngôn ngữ : 

Parker
Parker Domnick hunter
Parker Hiross
Parker Zander

Tỉ giá ngoại tệ

22/3/2018

 • Mã NT
 • Mua vào
 • Bán ra
 • EUR
 • 27955.45
 • 28289.61
 • GBP
 • 31900.07
 • 32411.41
 • HKD
 • 2862.58
 • 2925.97
 • JPY
 • 212.5
 • 216.56
 • USD
 • 22745
 • 22815

Thời tiết

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập


Thông tin sản phẩm

Bộ lọc cho áp suất cao

Bộ lọc cho áp suất cao - 51 bar

Bộ lọc cho áp suất cao 50bar - IP50
Model Model Element Model Element
IP50-WS-0030G IP50-AO-0030G K009AO IP50-AA-0030G K009AA
IP50-WS-0045G IP50-AO-0045G K009AO IP50-AA-0045G K009AA
IP50-WS-0095G IP50-AO-0095G K030AO IP50-AA-0095G K030AA
IP50-WS-0145G IP50-AO-0145G K030AO IP50-AA-0145G K030AA
IP50-WS-0285G IP50-AO-0285G K145AO IP50-AA-0285G K145AA
IP50-WS-0465G IP50-AO-0465G K145AO IP50-AA-0465G K145AA
IP50-WS-0965G IP50-AO-0965G K220AO IP50-AA-0965G K220AA
         
         
  Model Element Model Element
  IP50-AR-0030G K009AR IP50-ACS-0030G K009ACS
  IP50-AR-0045G K009AR IP50-ACS-0045G K009ACS
  IP50-AR-0095G K030AR IP50-ACS-0095G K030ACS
  IP50-AR-0145G K030AR IP50-ACS-0145G K030ACS
  IP50-AR-0285G K145AR IP50-ACS-0285G K145ACS
  IP50-AR-0465G K145AR IP50-ACS-0465G K145ACS
  IP50-AR-0965G K220AR IP50-ACS-0965G K220ACS