Ngôn ngữ : 

Parker
Parker Domnick hunter
Parker Hiross
Parker Zander

Tỉ giá ngoại tệ

16/12/2018

 • Mã NT
 • Mua vào
 • Bán ra
 • EUR
 • 26117.6
 • 26587.22
 • GBP
 • 28984.26
 • 29448.3
 • HKD
 • 2938.51
 • 3003.52
 • JPY
 • 199.16
 • 206.2
 • USD
 • 23255
 • 23345

Thời tiết

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập


Thông tin sản phẩm

Bộ xả nước

Bộ xả nước

Tách nước trên đường ống           
Water Separator
  Bộ xả nước bằng điện không  áp   
Condensate drains
  Tách nước/dầu 
Oil/Water Separators
Model m3/h Model m3/h   Model m3/h   Model m3/h
WS010ABFX 36 WS5 36   ED2100-230 36   ES2100/TI 74
WS010BBFX 36 WS10 54   ED2100-115 36   ES2150/TI 211
WS010CBFX 36 WS15 144   ED2100-230AL 36   ES2200/TI 325
WS015BBFX 144 WS25 216   ED2100-115AL 144   ES2300/TI 456
WS020CBFX 144 WS50 270   ED2200-230 144   ES2400/TI 909
WS020DBFX 144 WS100 540   ED2200-115 144   ES2500/TI 1804
WS020EBFX 144 WS250 1260   ED2200-123AL 144   ES2600/TI 3590
WS025DBFX 396 WS700 2520   ED2200-115AL 396      
WS030EBFX 396 WS800 2880   ED2300-230 396   Bộ xả nước bằng phao cơ không mất áp cho áp suất cao- 51 bar
WS030FBFX 396 WS1000 3600   ED2300-115 396  
WS030GBFX 396 WS250F 1260   ED2400-230 396  
WS035FBFX 1260 WS800F 2880   ED2400-115 1260   HFD 510 12000
WS040GBFX 1260 WS1000F 3600   ED2500-230 1260   HFD 510S 12000
WS045HBFX 1260 WS1800F 6480   ED2500-115 1260   HFD 510C 12000
WS055IBFX 2880 WS3000F 10800            
WS055JBFX 2880 WS4800F 17280   Bộ xả nước bằng phao cơ không mất áp   Bộ xả nước theo thời gian-Timed drains  
WS7200F 25920 WS7200F 25920        
          HDF 120 10800   CDV/24 18000
          HDF 180 12000   CDV/115 18000
          HDF 220 30000   CDV/230 18000
                CDV/50bar 18000