Ngôn ngữ : 

Parker
Parker Domnick hunter
Parker Hiross
Parker Zander

Tỉ giá ngoại tệ

16/1/2018

 • Mã NT
 • Mua vào
 • Bán ra
 • EUR
 • 27667.99
 • 28004.13
 • GBP
 • 30973.31
 • 31469.89
 • HKD
 • 2860.88
 • 2924.24
 • JPY
 • 202.2
 • 206.07
 • USD
 • 22675
 • 22745

Thời tiết

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập


Thông tin sản phẩm

Máy lọc khí thở

Máy lọc khí thở

Máy lọc khí thở
Breathing Air Purifiers

       
Model L/s Model L/s
BA-2010 9 BA-PAC 5
BAP-2010 9 BA-2006 6
BA-DME012 9 BA-2013 13
BA-DME015 12 BA-4350 23
BA-DME020 15 BA-1400B 23
BA-DME025 20 BAFP-064B 30
BA-DME030 24 BAFP-170B 80
BA-DME040 33 HPBA-05 5
BA-DME050 40 HPBA-10 10
BA-DME060 49 HPBA-20 19
BA-DME080 66 HPBA-40 38
BAM102 63 BAM106 190
BAM103 95 BAM107 222
BAM104 127 BAM108 254
BAM105 159 BAM110 318