Ngôn ngữ : 

Parker
Parker Domnick hunter
Parker Hiross
Parker Zander

Tỉ giá ngoại tệ

16/12/2018

 • Mã NT
 • Mua vào
 • Bán ra
 • EUR
 • 26117.6
 • 26587.22
 • GBP
 • 28984.26
 • 29448.3
 • HKD
 • 2938.51
 • 3003.52
 • JPY
 • 199.16
 • 206.2
 • USD
 • 23255
 • 23345

Thời tiết

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập


Thông tin sản phẩm

Máy sấy lạnh

Máy sấy lạnh

Máy sấy lạnh điểm sương từ (2÷6) °C Dewpoint to 2 from 6 degree
           
Model m3/h Model m3/h Model m3/h
CRD  CRD2  CCRD 
CRD0012 12 CRD245 245 CCRD0050 30
CRD0024 24 CRD300 300 CCRD0100 60
CRD0036 36 CRD360 360 CCRD0200 120
CRD0054 54 CRD420 420 CCRD0300 180
CRD0072 72 CRD570 570 CCRD0700 420
CRD0108 108 CRD720 720 CCRD1100 660
CRD0126 126 CRD840 840 CCRD1400 840
CRD0144 144 CRD1080 1080 CCRD1900 1140
CRD0200 200 CRD1320 1320 CCRD2600 1560
CRD0240 240 CRD1560 1560 CCRD3500 2100
CRD0310 310 CRD1810 1810 CCRD4400 2640
CRD0450 450 CRD2100 2100 CCRD6000 3600
CRD0540 540 CRD2760 2760 CCRD7300 4380
CRD0660 660 CRD3120 3120    
CRD0735 735 CRD3780 3780    
CRD0860 860 CRD4500 4500 CRDC
CRD1100 1100 CRD5420 5420 CRDC12 12
CRD1340 1340 CRD7200 7200 CRDC24 24
CRD1500 1500 CRD9000 9000 CRDC36 36
CRD1650 1650 CRD10800 10800 CRDC54 54
CRD1950 1950     CRDC72 72
CRD2300 2300 CRD4620 4620 CRDC108 108
CRD3000 3000 CRD5400 5400 CRDC144 144
CRD3850 3850 CRD6600 6600 CRDC182 180